SIKKER KØRSEL

GODE RÅD TIL SIKKER KØRSEL.

Stående kørsel
Når man rejser sig op fra siddende til stående, sker der typisk det, at cyklen ryger 10-15 cm bagud. Hvis der ikke er advaret om, at man rejser sig, kan dette medføre, at de bagved kørende ryttere kommer 'op at ride på hinandens hjul' og risikoen for styrt øges betragteligt. Vær derfor påpasselig, når der skiftes fra siddende til stående. Og grundlæggende – bliv siddende så længe som muligt i din sadel.

 

Opbremsninger Brems forsigtigt/gradvist (hvis det er muligt), så bagvedkørende ryttere kan nå at reagere på opbremsningen, og giv besked (Farten ned !)

 

Efter sving. Der er ofte en tilbøjelighed til, at de forreste ryttere accelererer for kraftigt efter et sving. Accelerationen er selvfølgelig for igen at få gruppen hurtigt op i samme fart som før svinget, men er acceleration for kraftig sættes de bageste ryttere, som så skal bruge ekstra kræfter på at komme op til gruppen igen.

Det er således en fin balance for de forreste ryttere at finde den rigtige acceleration/fart lige efter et sving.

Acceleration. Accelerer langsomt/gradvist så bagvedkørende kan følge med op i fart. Accelereres for hurtigt opstår der huller, og bagvedliggende ryttere får ikke gavn af læ-effekten. Dette gæller også ved rulleskift, hvor der nemt opstår huller.

 

I sving. Er der gode oversigtsforhold i forbindelse med svingningen (og er svingningen ikke for skarp) kan der med fordel trædes igennem svinget. Det giver et bedre flow gennem svinget og udgangsfarten er højere (= der skal bruges færre kræfter på igen at komme op i tempoet fra før svinget).

Hold til højre, hold til højre, hold til højre. Især i sving og på bakker.

Husk - vi kører ud sammen, og vi kører hjem sammen.

 

 

Sådan kører vi i trafikken

  1. Vi kører som udgangspunkt '2 og 2' indtil der gives melding om andet. (ikke '3 og 3' eller '4 og 4' – eller andre kreative formationer med mindre det specifikt trænes i forbindelse med eks. Viftekørsel).
  2. Vi råber ikke kommandoer eller advarselssignaler for at genere, men fordi fokus ALTID skal være på sikkerhed frem for alt.
  3. Vi kører ”skulder ved skulder”
  4. Vi kører '2 og 2' eller '1 og 1' efter hinanden – og ikke med forhjulet på siden af forankørendes baghjul og derved ved siden af hinanden (hvis en rytter ved '2 og 2', 'paradekørsel' eller 'rulleskift' lægger sig i 'smørhullet' mellem de to forankørende, skubbes makkeren dels længere ud på vejbanen, eller ryttere på vej op for at tage næste føring skubbes længere ud, og dels øges risikoen for styrt ved udsving eller 'man rider' på forankørendes hjul - så kør lige bagved forankørende og ikke på siden af forankørendes baghjul.
  5. Hold god og passende afstand til rytteren foran dig
  6. Vi holder altid godt til højre på vejen – men især på bakker og i sving.
  7. Vi går godt ind til siden eller helt ud i rabatten i forbindelse med defekt – det gælder både de ryttere, der afhjælper defekten, men også de ryttere der blot venter (det er muligt man står i egen bane, men det skaber unødig usikkerhed og utryghed hos vore medtrafikanter, hvis vi fylder mere af vejen end nødvendigt, så kom godt ind til siden). Stil dig med cyklen fri af asfalten, og vinkel-ret på vejen. Så fylder vi mindre.
  8.  Er der behov for en forklaring eller en reminder til hele gruppen (det kan være en anvisning om sikker kørsel, forklaring af interval start/slut, opdeling af gruppen, etc), så gøres dette optimalt set på en parkeringsplads, i en indkørsel eller lignende, hvor vi er til mindst mulig gene for de andre trafikanter, og til bedst mulig sikkerhed for gruppen.

Vi kører ALTID efter færdselsloven og viser hensyn til medtrafikanter

 

FÆRDSELSLOVEN for cyklister...

 

§ 49.

Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.

Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.