Det er Social Cycling Network.

Droneoptagelser af Henrik Mertins.

​SOCIAL CYCLING NETWORK

Social Cycling Network bygger på åbenhed, transparens, demokrati, engagement og gensidig respekt.

Social Cycling Network er et cykelfællesskab. Vi er et forpligtende og socialt engagerende fællesskab. Vi cykler sammen – og vi dyrker glæden ved de fælles oplevelser cykling giver.

Foreningen hviler på demokratiske foreningsprincipper. Det vil sige at foreningen har et sæt vedtægter, der er godkendt af generalforsamlingen. Foreningen har en bestyrelse der er vælges af generalforsamlingen. Foreningen er på den måde drevet af medlemmerne.


”Vi kører ordentligt, og vi kører sammen”

Social Cycling Network ønsker, at alle foreningens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Det skal ske, gennem den måde, vi opfører os på, når vi cykler. Vi skal tage ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage medansvar for andre medlemmers adfærd.

Vi cykler med respekt for:

  • Den trafik vi færdes i
  • Medlemmernes individuelle ønsker og formåen.

·         Alle andre trafikanter.

·         Naturen vi kører i.

 

Og vi overholder færdselsloven.

Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Tak for deltagelse i informationsmødet 28 oktober

Sæson 2022!


Nåede du ikke med til informationsmødet, kan du her se hvad det er SCN står for og hvad vi tilbyder dig som medlem. Kontakt gerne hvis du vil vide mere.


https://docs.google.com/presen...


Vi glæder os til at byde dig velkommen til sæson 2022


TILMELDING TIL SÆSON 2022

Vi skal have flere med i sæson 2022.

Tilmeld dig nu og blive en del af cykel fællesskabet i 2022.