Det er Social Cycling Network.

Droneoptagelser af Henrik Mertins.

​SOCIAL CYCLING NETWORK

Social Cycling Network bygger på åbenhed, transparens, demokrati, engagement og gensidig respekt.

Social Cycling Network er et cykelfællesskab. Vi er et forpligtende og socialt engagerende fællesskab. Vi cykler sammen – og vi dyrker glæden ved de fælles oplevelser cykling giver.

Foreningen hviler på demokratiske foreningsprincipper. Det vil sige at foreningen har et sæt vedtægter, der er godkendt af generalforsamlingen. Foreningen har en bestyrelse der er vælges af generalforsamlingen. Foreningen er på den måde drevet af medlemmerne.


”Vi kører ordentligt, og vi kører sammen”

Social Cycling Network ønsker, at alle foreningens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Det skal ske, gennem den måde, vi opfører os på, når vi cykler. Vi skal tage ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage medansvar for andre medlemmers adfærd.

Vi cykler med respekt for:

 • Den trafik vi færdes i
 • Medlemmernes individuelle ønsker og formåen.

·         Alle andre trafikanter.

·         Naturen vi kører i.

 

Og vi overholder færdselsloven.

TILMELDING TIL SÆSON 2022

Vi skal have flere med i sæson 2022...ansøg nu.... og blive en del af cykel fællesskabet i 2022.

Nyheder
Der er endnu ikke oprettet nyheder
Generalforsamling + informationsmøde

Så er det tid for Social Cycling Networks årlige ordinære generalforsamling.

Reserver derfor torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 19.00. Sted: Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup, lokale: Laboratoriet.

Generalforsamlingen forventes at tage 1 time, efterfølgende vil der være 1 times informationsmøde for nuværende og nye ryttere.

Program for aftenen:

 • 1)Velkomst
 • 2)Valg af dirigent og referent
 • 3)Valg af stemmetællere
 • 4)Formandens beretning
 • 5)Regnskabsfremlæggelse
 • 6)Fastsættelse af næste års kontingent
 • 7)Godkendelse af budget
 • 8)Kort gennemgang af spørgeskema (er det relevant at tage det med?)
 • 9)Indkomne forslag
 • 10)Valg til bestyrelsen (Henrik og Søren er på valg? Ønsker I at genopstille?)
 • 11)Valg af revisor og revisorsuppleant
 • 12)Evt.

 

Husk at forslag til dagsordenen skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

 

Patrick, Wenche, Søren, Henrik, Dorthe og Jørgen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Om informationsmøde:

Torsdag d. 28. Oktober 2021 kl. 20.00 - afholder SCN informationsmøde for nuværende ryttere, og potentielle nye ryttere og interesserede. Mødet afholdes på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup, Lokale: ”Laboratoriet”

På mødet vil I få information om, hvad I kan glæde jer til i sæsonen 2022, herunder:

 • -Træninger: Hvor ofte cykler vi, hvor langt, hvorfra og hvordan
 • -Det sociale: Hvad kan vi forvente af hinanden (deltage i forskellige udvalg), hvem bager kage, arrangerer bagsmæk, humle- og flæsketure  osv.
 • -Cykelløb: Der er nu åbnet op for cykelløb igen, hvilke løb deltager vi i som fælles ”træninger”
 • -Klubtøj
 • -En årstur: Skal vi det og skal det være i Danmark eller udlandet?